Dashboard

Dashboard! 
Cập nhật thường xuyên, giúp công ty luôn nắm được thông tin mới nhất
  • Tình hình headcount
  • Hiện diện - vắng mặt
  • Tình hình tuyển dụng

1 Bình luận

  • user23456

    09/04/2021 2:29:31 PM

    Thông tin dashboard thật đầy đủ

    Trả lời

Bình luận