Số hóa qui trình quản lý phép

      Số hóa qui trình quản lý phép.
+ Có phải công ty bạn có qui trình quản lý phép, nhưng khó triển khai vì nhiều lý do?
          - Oh! Sao chị biết?
+ Trong nghề mà. Nhưng bạn có biết phần mềm quản lý nhân sự TATS*HRO giải quyết được chuyện đó?
         - Oh! Vậy hả, cho em xem thử
+
Nè em...


 

1 Bình luận

  • Anh Thư

    24/04/2021 10:50:44 AM

    Cái này rất phù hợp với mấy công ty sản xuất có nhiều công nhân nè.

    Trả lời

Bình luận