Phần mềm quản lý tòa nhà văn phòng cho thuê

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÒA NHÀ – VĂN PHÒNG
                          CHO THUÊ

Phần mềm này giúp bạn quản lý tòa nhà, văn phòng cho thuê một cách hiện đại, có tính hệ thống, giúp tiết kiệm thời gian và quản lý chặt chẽ các tài sản cho thuê.
Với các tính năng cơ bản:

- Tự do định nghĩa các hạng mục tài sản và cách tính chi phí cho từng loại.
- Ghi nhận điện, nước tiện lợi bằng quét mã QR.
-  Thiết kế và in hợp đồng cho thuê tiện lợi và dễ dàng.
- Tự do thiết kế email để gửi thông báo phí đến cho khách hàng một cách nhanh chóng.
- Tự do thiết kế các dữ liệu để quản lý và lưu trữ một cách đầy đủ.
- Có thể lưu trữ bản scan hồ sơ chứng từ của các hạng mục nếu muốn