Cloud & database riêng

Cloud & database riêng

Tự do khỏi trang bị cơ sở hạ tầng ($$)wink
Yup! Đây là giải pháp dành cho các khách hàng muốn sử dụng phần mềm của chúng tôi nhưng không muốn đầu tư quá nhiều vào hệ thống máy chủ, nhân lực vận hành và duy trì hệ thống ấy. Chúng tôi cung cấp dịch vụ "thuê cloud" để khách hàng sử dụng được phần mềm của chúng tôi mà không sắm sửa server. Hệ thống lưu trữ dữ liệu sẽ được xây dựng riêng biệt cho mỗi khách hàng.