Cloud & shared database

Cloud & shared database

Hiện đại và tiết kiệm ($)yes
Công ty bạn chỉ khoảng 200 nhân viên trở xuống, muốn hệ thống hóa bộ máy quản lý bao gồm cả quản lý nhân sự, nhưng chưa đến lúc phải đầu tư ngay và luôn thì đây là giải pháp hết sức phù hợp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê phần mềm nhân sự chạy trên cloud. Chi phí hàng tháng hết sức phải chăng mà vẫn sử dụng được một hệ thống chuẩn. Bạn là công ty muốn đầu tư hay bạn là nhân viên muốn giảm bớt áp lực công lương để tâm trí thoải mái cho những việc quan trọng hơn khác, tất cả đều được hết...